simple drag and drop site design software

Vinteren - en årstid med uante muligheter

Med HeatWork systemet er ikke frost og tele lenger et problem. Ved hjelp av Bjerke & Svendbys nyanskaffelse, kan du få utført arbeid midt på vinteren - selv om temperaturen skulle tilsi noe helt annet.

Tineeffekt: 30–40 cm dybde pr døgn.

Hemmeligheten er HW 700 teletiner. Ved hjelp av varmt vann og slanger kan du tine opp mot 200 kvadratmeter.

Det sirkulerende vannet holder temperaturer opp mot 95°C, noe som gjør at du kan tine inntil 40 centimeter per døgn. Nå er frost og tele ikke lenger en hindring for helårsdrift.

HeatWorks maskin HW 700 har allerede rukket å høste stor begeistring i ulike brukermiljøer, samt i flere forsknings- og innovasjonsmiljøer. Miljøvennlig og effektiv som maskinkonseptet er, og med lave kostnader, er en ny standard satt for tining av grunn og oppvarming av bygg.

Dette er fremtidens kvalitetssikring ved bygging i kaldt klima. Maksinen er enkel å frakte og rigge opp. Det hele betjenes av 1 person.

Minimalt varmetap
Ved tradisjonell tining er varmetapet ca. 85 prosent. Ved HeatWorks konsept er varmetapet kun 5 prosent. Et av hovedprinsippene, i forhold til dagens løsninger, er at man ikke varmer opp luften først, men tar varmen rett ned i bakken.

Dette forsterkes ved at man isolerer slangene med et spesialutviklet isolasjonsmedium, HW Isolasjonsmatter.
Tineeffekt: 30–40 cm dybde pr døgn.

Utleiepriser - HeatWork HW 700 tinemaskin

Døgnleie: Kr 3.250,- + tillegg for for diesel
Tilrigging: Kr 2.500,- pr.gang
Nedrigging: Kr 2.500,- pr.gang
Eventuell flytting: Kr 2.500,- pr.gang
Betingelse for utleie er at vi står for tilrigging evt. flytting og nedrigging, og ellers drifting av maskinen.

Transport til og fra anleggssted kommer i tillegg.

Prisene er å forstå ekskl. mva.

Når nettene blir lange, og kulda setter inn...

Bjerke & Svendby as | Postboks 21 | 1329 Lommedalen | Besøksadresse: Løkkafossen 29 | E-post: post@bjerkeogsvendby.no